HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung :
Cung cấp giấy và thùng catton,
Liên hệ: điện thoại: 0510 3944551 - Fax: 0510 3944877
Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Điền Bàn, Quảng Nam
Email:
info@giaysaigonmientrung.vn – Website: giaysaigonmientrung.vn

* Họ và tên :
Địa chỉ :
Điện thoại :
* Email :
* Tiêu đề :
* Nội dung :

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN MIỀN TRUNG
Tel: 0235 3944551 - Fax: 0235 3944877 – MST: 4000412480
Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
   Website: giaysaigonmientrung.vn