Chứng chỉ chất lượng

Với quan điểm “chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp” được thống nhất từ lãnh đạo cao nhất đến toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung, chúng tôi cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khách hàng;

Khẳng định tiêu chuẩn “ Giấy Sài Gòn Miền Trung – Uy tín – Chất lượng – Chuyên nghiệp”, Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung phấn đấu đạt chuẩn Công ty Giấy hàng đầu Miền Trung, nằm trong top 5 các Công ty Giấy uy tín toàn quốc và Khu vực Đông Nam Á.

3.GCN ISO 9001 2015 14001 2015 TQC 2020 2023 001 3.GCN ISO 9001 2015 14001 2015 TQC 2020 2023 002 3.GCN ISO 9001 2015 14001 2015 TQC 2020 2023 004 3.GCN ISO 9001 2015 14001 2015 TQC 2020 2023 005

3.GCN ISO 9001 2015 14001 2015 TQC 2020 2023 006 3.GCN ISO 9001 2015 14001 2015 TQC 2020 2023 003

zalo zalo zalo