DỰ TRỮ BỘT GIẤY CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT TRÊN THẾ GIỚI TRONG THÁNG 4 TĂNG LÊN ĐẾN 57 NGÀY CUNG CẤP

10/08/2023

Dự trữ bột giấy của các nhà sản xuất trên thế giới trong tháng 4 năm 2023 tăng lên đến 57 ngày cung cấp, tăng 4 ngày; lượng giao hàng giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giảm xuống còn 79%.

pppc 26.5

Bột giấy hóa học tẩy trắng

Dự trữ bột hóa thương mại của các nhà sản xuất giấy trên toàn cầu đã tăng thêm 4 ngày cung cấp trong tháng 4, đạt tổng cộng 57 ngày cung cấp, theo báo cáo của Hội đồng Sản phẩm Giấy và Bột giấy (PPPC) sáng nay. Lượng giao hàng trong tháng 4 đã giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt tổng cộng 3,904 triệu tấn trên toàn cầu.

Dự trữ nguyên vật liệu của các nhà sản xuất giấy trên thị trường toàn cầu đã vượt quá mức cân bằng so với từng tháng trong năm 2023, tiếp tục tăng thêm cả các loại bột gỗ mềm và gỗ cứng, kết thúc tháng 4 với một kho hàng khổng lồ. Ngoài việc tăng thêm 4 ngày so với tháng trước, dự trữ của các nhà sản xuất với 57 ngày cung cấp vượt quá mức 41 ngày cung cấp của tháng 4 năm 2022 thêm 16 ngày.

Dự trữ của các nhà sản xuất bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) trên toàn cầu đã tăng thêm 6 ngày cung cấp trong tháng 4, đạt tổng cộng 54 ngày dự trữ. Dự trữ của các nhà sản xuất bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) cũng đã tăng thêm 2 ngày so với tháng trước, đạt tổng cộng 61 ngày cung cấp vào cuối tháng 4.

Số lượng giao hàng bột giấy trên thị trường toàn cầu trong tháng 4 đã giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 3,904 triệu tấn, đồng thời cũng giảm 13,6% so với tháng trước, theo số liệu của PPPC.

Lượng giao hàng bột giấy tẩy trắng từ gỗ thông trên toàn cầu đạt tổng cộng 1,622 triệu tấn trong tháng 4, giảm 8,1% so với lượng giao hàng cùng kỳ năm trước là 1,781 triệu tấn, và giảm 15,2% so với lượng giao hàng tháng trước là 1,913 triệu tấn.

Lượng giao hàng bột kraft gỗ cứng tẩy trắng trên toàn cầu đạt tổng cộng 2,135 triệu tấn trong tháng 4, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước là 2,213 triệu tấn, và giảm 12,5% so với tháng 3 là 2,439 triệu tấn.

Tỷ lệ “giao hàng/công suất”, một chỉ số mà một số người coi là một chỉ số quan trọng của nhu cầu, đã giảm mạnh, chỉ còn 79% vào cuối tháng 4 – giảm 9 % so với con số của tháng 3 là 88%. Đồng thời cũng giảm 7% so với tỷ lệ giao hàng/công suất là 86% trong tháng 4 năm 2022, thời điểm mà trì hoãn chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến lượng giao hàng và làm suy yếu trầm trọng nhu cầu trong thời gian đó.

Thống kê về bột hóa thương mại trên thị trường toàn cầu đại diện cho 82% công suất toàn cầu và bao gồm dữ liệu từ 17 quốc gia đang sản xuất hiện nay. PPPC đã loại bỏ thống kê bột giấy kraft của ba quốc gia vào năm 2014 do việc đóng cửa nhà máy vĩnh viễn ở Maroc, Na Uy và Swaziland. Dữ liệu vẫn được thu thập từ Na Uy về bột giấy hiệu suất cao, còn được gọi là bột giấy hóa học-nhiệt cơ.

Nguồn: Fast Market – Biên dịch và tổng hợp VPPA

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tổng Đài Công Ty

Tổng Đài Công Ty

  • Điện thoại: 02353944551  |  0985852468
  • Zalo: 0977154159
  • Email: info@giaysaigonmientrung.vn  |  haisgmt.85@gmail.com
Tổng Đài Kinh Doanh

Tổng Đài Kinh Doanh

  • Điện thoại: 02352464991
  • Zalo: 0917980465 (Giấy xeo)/ 0388628711 (Carton)
  • Email: info@giaysaigonmientrung.vn
zalo zalo zalo