Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;
- Bán buôn chuyên doanh khác: Mua bán nguyên liệu, vật tư sản xuất, các sản phẩm từ giấy, phế liệu, bột giấy các loại;
- Bán buôn các loại máy móc, thiết bị phụ tùng ngành giấy;
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy;
- In ấn bao bì;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hành khách bằng đường bộ;