Khẳng định tiêu chuẩn “ Giấy Sài Gòn Miền Trung – Uy tín – Chất lượng – Chuyên nghiệp”, Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung phấn đấu đạt chuẩn Công ty Giấy hàng đầu Miền Trung, nằm trong top 5 các Công ty Giấy uy tín toàn quốc và Khu vực Đông Nam Á.